Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia PROACTIVE

Magdalena Pawłowska

Prezes zarządu

Tomasz Wiszniewski

Wiceprezes zarządu

Marian Pawłowski

Członek zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia PROACTIVE

Kamil Pawłowski

Przewodniczący komisji rewizyjnej

Dorota Pawłowska

Członek komisji komisji rewizyjnej

Halina Poziemska

Członek komisji komisji rewizyjnej